Bộ tư lệnh Hải quân Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC TTC

Địa chỉ:  Số 46 ngõ 245/116 Định Công, Hoàng Mai,TP. Hà Nội
Điện thoại: 0987 538 268
Email: kd.ttcstone@gmail.com
Website: ttcstone.vn