Đá Granite các màu khác

Đá Granite các màu khác

GKK-01 Đá Granite Red Ruby (Đỏ Ấn Độ)

Đá Granite các màu khác

GKK-02 Đá Granite Ivory Fantasy (Kem)

Đá Granite các màu khác

GKK-03 Đá Granite Splendor Cream (Kem)

Đá Granite các màu khác

GKK-04 Đá Granite Pink Astoria (Kem)

Đá Granite các màu khác

GKK-05 Đá Granite Paradiso Classic (Hồng Sa mạc)

Đá Granite các màu khác

GKK-06 Đá Granite Tan Brown (nâu Anh Quốc)

Đá Granite các màu khác

GKK-07 Đá Granite Paradiso Bash (Tím sa mạc)

Đá Granite các màu khác

GKK-08 Đá Granite Siena Bordeaux