Đá Granite trong nước

Đá Granite trong nước

GT-10 Đỏ Bình Định (ruby)

Đá Granite trong nước

GT-09 Đen Phú Yên

Đá Granite trong nước

GT-08 Trắng Phú Mỹ

Đá Granite trong nước

GT-07 Xanh Ngọc Thanh Hóa

Đá Granite trong nước

GT-06 Vàng Bình Định nhạt

Đá Granite trong nước

GT-05 Vàng Bình Định đậm

Đá Granite trong nước

GT-04 Trắng Suối Lau

Đá Granite trong nước

GT-03 Trắng Ánh Đồng

Đá Granite trong nước

GT-02 Tím Tân Dân

Đá Granite trong nước

GT-01 Hồng Gia Lai